Đến tàu cá Hải Phòng cũng bị tàu Trung Quốc đâm hỏng

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014.
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan