Bà Cher Wang thành CEO mới của hãng HTC

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015.
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan